Ročník 10 - 2017

Číslo 1

Ján Boháčik - Data Mining applied to Breast Cancer Wisconsin Data

Peter Juhás, Karol Molnár - Návrh dizajnu priemyselnej výroby s využitím digitálneho dvojčaťa v súlade s konceptom Industry 4.0

Igor Halenár - Návrh komunikácie v prostredí virtualizovaných výrobných systémov v súlade s konceptom Industry 4.0